Tisarana( Paritta Perlindungan ) Beserta Artinya

Tisarana( Paritta Perlindungan ) Beserta Artinya

11 September 2015

Tisarana( Paritta Perlindungan ) Beserta Artinya

Paritta Suci
Tisarana( Paritta Perlindungan ) Beserta Artinya

Namo Buddhaya - Buddha.id, tentu sudah tidak asing dengan Paritta yang satu ini dan selalu dipergunakan dalam setiap acara entah untuk kebaktian, pemberkatan pernikahan dll. Sebagai umat Buddhis tentunya kita harus dapat menghafal Paritta ini dengan baik sebagai tanda pendekatan kita terhadap Sang Buddha.

Dan berikut ini adalah Paritta Tisarana beserta artinya :

Buddham saranam gacchāmi 
Kepada Buddha, Aku Berlindung

Dhammam saranam gacchāmi 
epada Dhamma, Aku Berlindung

Sangham saranam gacchāmi 
Kepada Sangha, Aku Berlindung

Dutiyam pi buddham saranam gacchāmi 
Untuk ke-2 kalinya Kepada Buddha Aku Berlindung

Dutiyam pi dhammam saranam gacchāmi 
Untuk ke-2 kalinya Kepada Dhamma Aku Berlindung

Dutiyam pi sangham saranam gacchāmi 
Untuk ke-2 kalinya Kepada Sangha Aku Berlindung

Tatiyam pi buddham saranam gacchāmi 
Untuk ke-3 kalinya Kepada Buddha Aku Berlindung

Tatiyam pi dhammam saranam gacchāmi 
Untuk ke-3 kalinya Kepada Dhamma Aku Berlindung

Tatiyam pi sangham saranam gacchāmi
Untuk ke-3 kalinya Kepada Sangha Aku Berlindung

Demikianlah Tisarana ( Paritta Perlindungan ) Beserta Artinya. Mohon koreksi jika ada penulisan dan salah arti.